Call Us Today! (612) 342-1400

Phone number for reasonable accommodation and free language assistance

Phone number for reasonable accommodation and free language assistance 2017-05-30T19:55:54+00:00

If you need free language assistance or reasonable accommodation because of a qualified disability, call 612-342-1586.

Haddii aad u baahan tahay caawimaad ee lagu turjumo luqada ingiriisiga, ama aad curyan nimo aad sheganaysid, Fadlan wac 612-342-1586.

Si usted necesita ayuda linguistica gratis o adaptaciones razonables porque una descapacidad eligible llama 612-342-1586.

Translate »
X