Codsiga arjiga guryaha qoysaska (Family Waiting Lists) waa la xiray.

SOMALI

Laga bilaabo December 19, 2019, Dhaman Codsiyada arjiga guryaha qoysaska (Family Waiting Lists) waa la xiray, ilaa iyo amar dambe.

Codsiyada waxeey gaaren qiyaasti loo bahnaa oo weey buxsameen. MPHA waxeey awooda saari dontaa sidii loogu shaqeyn lahaa qoysaskii laga qabtey codsiga. Waad ku mahadsantahay in aad sidaa noo fahamtid.


Hadii codsigaada horey loo qabtay, oo aad ogaan rabtid meshuu maraaya, fadlan wac telefonka (612) 342-1553.

Hadii aad wax isbadal aad ku sameyn rabtid codsigaada, buuxi boga Applicant Update Form.


Codsiga arjiga guryaha dhaadheer wuu sii furnaanayaa.

Fadlan boqa ciwaanka Housinglink.org si aad u heshid macluumad guryaha dadka danyarta ah ee  ka furan magalooyinka mataanaha “Twin Cities”.

Fursadaha Guriyeynta Simman – Fursadaha Shaqada Simman