Call Us Today! (612) 342-1400
Waxaa Furmaya Liisaska Sugitaanka (Waiting Lists) – SOMALI 2019-05-17T11:54:41-06:00

Barnaamijka Foojarka Sekshan 8-ka Ee Guryeynta Xulashada: Waxaa Furmaya Liisaska Sugitaanka

ENGLISH

AF SOMALI

EN ESPAÑOL

Hay’adda Guryeynta iyo Dib-u-horumarinta (METRO HRA) ee Metropolitan Council, Hay’adda Guryeynta Dadweynaha ee magaalada Miniyabolis, Minneapolis Public Housing Authority, iyo Wakaalada Hay’adda Guryeynta Dadweynaha ee magaalada St. Paul ee St. Paul Public Housing Agency, waxey furayaan oo aqbali doonaan codsashada arjiyadda ee barnaamijka foojarka sekshan 8-ka ee ikhtiyaariga oo uu qofku laguur-guuri karo.

Metro HRA

Metropolitan Council Housing and Redevelopment Authority

www.WaitlistCheck.com/METRO

The Metro HRA waxey qaadaneysaa 2000 codsade oo dhigeysaa ama gelin doontaa liiskeeda sugitaanka si bakhtiyaa-nasiib ah oo aanan kala sooc lahayn ayey oga soo xulaneysaa dhamaan araajidii la helay. Metro HRA waxey siineysaa 95% codsadayaashii la dhigey liiska sugitaanka codsadayaasha ku nool, ka shaqeysta, ama iskuul waqti-buuxa ka dhigta 7-da degaanka magaalooyinka mataanaha ee aaga Metro Area (Anoka, Carver, Dakota, Hennepin, Ramsey, Scott and Washington Counties). Inta hartey ee 5% ee la dhigey liiska sugitaanka waxaa la siinayaa wixii kale ee ah codsade.

MPHA

Minneapolis Public Housing Authority

www.WaitlistCheck.com/MPHA

The Minneapolis Public Housing Authority waxey qaadaneysaa 2000 codsade oo dhigeysaa liiskeeda sugitaanka si bakhtiyaa-nasiib ah oo aanan kala sooc lahayn oga soo xulaneysaa dhamaan arjiyadii la helay. Hay’adda guryeynta waxey siineysaa 95% codsadayaashii la dhigey liiska sugitaanka codsadayaasha ku nool, ka shaqeysta, ama iskuul ka dhigta Miniyabolis (Minneapolis). Inta hartey ee 5% ee la dhigey liiska sugitaanka waxaa la siinayaa wixii kale ee ah codsade. Doorbidda meesha degenaanshaha ma leh ujeedo ama saameyn ah daahin amase diidida gelitaanka aqbalida oo ku saleysan jinsiyada, midabka, asalka qofka ka yimid, lab iyo dhedig, diinta, naafonimadda, ama da’da qofkasta oo xubin ka ah qoyska codsadaha.

St. Paul PHA

St. Paul Public Housing Agency

www.WaitlistCheck.com/STPAUL

The St. Paul Public Housing Agency waxey qaadaneysaa 3,500 codsade oo ay dhigeysaa liiskeeda sugitaanka si bakhtiyaa-nasiib ah oo aanan kala sooc lahayn ayey oga soo xulaneysaa dhamaan arjiyadii la helay. Wakaalada hay’adda guryeynta waxey siineysaa 95% codsadayaashii la dhigo liiska sugitaanka codsadayaashii qofka guriga madaxda ka ah ama isqabaan uu ku nool yahay, ka shaqeysta, ama iskuul ka dhigta magaalada St. Paul, amase codsadayaashii ah “Guri la’aan” marka loo fiiriyo nidaamka isku-duboridka gelitaanta dadka guri’la’aanta ee degmadda Ramsey ee loo yaqaan Coordinated Entry System. Inta hartey ee 5% ee la dhigey liiska sugitaanka waxaa la siinayaa wixii kale ee ah codsade.

Barnaamijka foojarka guryeynta ee Sekshan 8-ka ikhtiyaarka ah wuxuu siiyaa caawin xaga kiradda ah qoysaska daqligoodu aadka u yar yahay. Si aad ugu qalantana, wadarta daqliga qoyska ma ka badan karto:

  • 1 qof: $35,000  
  • 2 qofood: $40,000 
  • 3 qofood: $45,000 
  • 4 qofood: $50,000 
  • 5 qofood: $54,000 
  • 6 qofood: $58,000 
  • 7 qofood: $62,000 
  • 8 qofood: $66,000 

Arjiyada codsashada lagama heli karo xafiisyada hay’adahaan, fakis(fax) ama qoraalka internetka (email) lama aqbalaayo. Codsadayaashu waxey isticmaali karaan kombuter kasta, kan gacanta loo yaqaan (Tablet) amase telefoonka casriga (smart-phone) is ay u codsadaan, oo ka mid tahay kombuterka lacag la’aanta ee maktabadaha dadweynaha iyo hay’addaha guryeynta, hadii la heli karo. Codsadayaasha ubaahda qiil u raadis ama sharci wax kabadal suuragal ah(reasonable accommodation), caawin turjumaan bilaash ah, amase ku raba maclumaadkaan qaab kale waxaa lagu dhiirigalinayaa in ay codsi horey ugu soo gudbiyaan midkasto oo ka mid ah hay’adahaan guryeynta ka hor furitaanka liiska sugitaanka. Turjumaadda ayaa lagu heli doonaa 60 luuqadood oo kala duwan.

Su’aalo

English: This is important information about how to apply for housing assistance. If you need help understanding this information, please contact MPHA for free language assistance: 612-342-1975

Spanish: Esta es información importante sobre cómo presentar una solicitud para asistencia para la vivienda. Si necesita ayuda para entender esta información, comuníquese con la oficina de MPHA para obtener asistencia gratis en su idioma: 612-342-1975

Somali:Tani waa warbixin muhiim ah ee ku saabsan sida loo codsado kaalmada guriyeynta. Haddii aad u baahantahay caawinta lagu fahmayo warbixintaan, fadlan kala soo xiriir MPHA caawinta luuqada oo bilaash ah: 612-342-1975

Hmong: Nov yog cov ntaub ntawv tseem ceeb uas hais txog kev pab yuav siv nom tswv tej vaj tsev. Caw mus nug ntawm MPHA yuav muaj cov ntxhais lus pab dawb rau koj: 612-342-1975

Oromo:Kun waa’ee attamiin akka mana jireenyaa ummataatiif iyyatamu irratti odeeffannoo barbaachisaadha. Odeeffannoo kana hubachuuf gargaarsa yoo barbaaddan, maaloo deeggarsa afaanii bilisaatiif MPHA qunnamaa: 612-342-1975

Amharic:ይህ ለቤቶች ድጋፍ እንዴት ማመልከት እንደሚቻል ጠቃሚ መረጃ ነው፡፡ ይህን መረጃ ለመረዳት እገዛ የሚያስፈልግዎት ከሆነ፣ እባክዎትን የነጻ ቋንቋ እገዛ ለማግኘት MPHAን ያግኙ: 612-342-1975

Translate »
X