Call Us Today! (612) 342-1400
Waxaa Liisaska Sugitaanka (Waiting Lists) – SOMALI 2019-06-18T12:03:51-06:00

Barnaamijka Foojarka Sekshan 8-ka Ee Guryeynta Xulashada: Waxaa Liisaska Sugitaanka

ENGLISH

AF SOMALI

EN ESPAÑOL
HAUV HMOOB

S: Sidee arjiyada codsashada loo soo xulayaa ee liiska ugu dambeya ee sugitaanka?

J: Marka uu xirmo mudada codsashada, 2,000 oo arjiyadda codsiga ayaa si bakhtiyo-nasiib ah loo soo xulayaa si loo dhigo liiska codsashada.Muhiimna ma’ahan goortii aad codsatey inta lagu jiro mudada codsashada. Arji walba wuxuu haystaa fursad isku mid ah oo ah in loo soo xusho bakhtiyaanasiibka. Hay’adda guryeynta ee MPHA waxey siineysaa 95% codsadayaashii la dhigey liiska sugitaanka codsadayaasha ku nool, ka shaqeysta, ama iskuul ka dhigta Miniyabolis. Inta hartey ee 5% ee la dhigey liiska sugitaanka waxaa la siinayaa wixii kale ee ah codsade.

S: Sideen ku ogaadaa xaalada meesha uu marayo codsigeyga?

J: Hayso rasiidka aad ku hesho qoraal fariineedka (email) marka aad gudbiso arjiga codsigaaga xasuusnow furaha magaca isticmaalaha (username) iyo nambarka ama erey sireedka ku ah (Password) ee aad sameysatey. Si dhaqsi leh marka uu arjiga codsashada xirno, waxaan ku soo dhajineynaa maclummada xaalada codsiga bogga www.WaitlistCheck.com. Waxaad isticmaali doonta magaca isticmaalaha (username) iyo kan sirta ku ah (Password) ee aad sameysatey markii codsigaaga si aad u hubiso xaaladda u marayo codsigaaga. Haddii uu codsigaaga lagu calaamadeeyey “ACTIVE,” waxaa ku jirtaa liiska sugitaanka. Waxaa lagaa rabi doonaa in aad sameysato akoon adiga oo isticmaalaya nambarka aqoonsiga (PIN) ee lagu cayimey rasiidka codsigaaga. Haddii codsigaaga lagu calaamadeeyey “INACTIVE”, laguma soo xulan baqtiyo-nasiibkii mana ku jirtid liiska sugidda.

S: Ma kusoo wici karaa si aan u ogaado xaaladayda ee liiska?

J: Ilaa mooyee aad codsatey fiirin sharci badalid suurogal ah (accommodation) oo ku saabsan xaaladanaafonimo u qalanta ama aad u baahan tahay caawin luuqada ah, waa in aad ka fiirsataa bogga www.WaitlistCheck.com xaaladada uu marayo arjiga.

Sign in to check your status on waitlistcheck.com

Please do not call MPHA to ask if your application was selected in the lottery. 

Su’aalo

English: This is important information about how to apply for housing assistance. If you need help understanding this information, please contact MPHA for free language assistance: 612-342-1975

Spanish: Esta es información importante sobre cómo presentar una solicitud para asistencia para la vivienda. Si necesita ayuda para entender esta información, comuníquese con la oficina de MPHA para obtener asistencia gratis en su idioma: 612-342-1975

Somali:Tani waa warbixin muhiim ah ee ku saabsan sida loo codsado kaalmada guriyeynta. Haddii aad u baahantahay caawinta lagu fahmayo warbixintaan, fadlan kala soo xiriir MPHA caawinta luuqada oo bilaash ah: 612-342-1975

Hmong: Nov yog cov ntaub ntawv tseem ceeb uas hais txog kev pab yuav siv nom tswv tej vaj tsev. Caw mus nug ntawm MPHA yuav muaj cov ntxhais lus pab dawb rau koj: 612-342-1975

Oromo:Kun waa’ee attamiin akka mana jireenyaa ummataatiif iyyatamu irratti odeeffannoo barbaachisaadha. Odeeffannoo kana hubachuuf gargaarsa yoo barbaaddan, maaloo deeggarsa afaanii bilisaatiif MPHA qunnamaa: 612-342-1975

Amharic:ይህ ለቤቶች ድጋፍ እንዴት ማመልከት እንደሚቻል ጠቃሚ መረጃ ነው፡፡ ይህን መረጃ ለመረዳት እገዛ የሚያስፈልግዎት ከሆነ፣ እባክዎትን የነጻ ቋንቋ እገዛ ለማግኘት MPHAን ያግኙ: 612-342-1975

Translate »
X