Call Us Today! (612) 342-1400
How to Apply 2017-06-19T19:11:04-06:00

How to Apply

The MPHA Low Income Public Housing program is currently taking applications for the following:

English: This is important information about how to apply for public housing.  If you need help understanding this information, please contact MPHA for free language assistance.

Spanish: Esta es información importante sobre cómo presentar una solicitud para una vivienda pública.  Si necesita ayuda para entender esta información, comuníquese con la oficina de MPHA para obtener asistencia gratis en su idioma.

Somali: Tani waa warbixin muhiim ah ee ku saabsan sida loo codsado guriyeynta bulshada.  Haddii aad u baahantahay caawinta lagu fahmayo warbixintaan, fadlan kala soo xiriir MPHA caawinta luuqada oo bilaash ah.

Hmong: Nov yog cov ntaubntawv tseemceeb uas hais txog kev yuav siv nom tswv tej vaj tsev.  Caw mus nug ntawm MPHA yuav muaj cov ntxhais lus pab dawb rau koj.

Oromo: Kun waa’ee attamiin akka mana jireenyaa ummataatiif iyyatamu irratti odeeffannoo barbaachisaadha. Odeeffannoo kana hubachuuf gargaarsa yoo barbaaddan, maaloo deeggarsa afaanii bilisaatiif MPHA qunnamaa.

Amharic: በጋራ መኖሪያ ለመኖር ለማመልከት የሚጠቅም ጠቃሚ መረጃ ነው፡፡  ይህን መረጃ ለመረዳት እገዛ የሚያስፈልግዎት ከሆነ፣ እባክዎትን የነጻ ቋንቋ እገዛ ለማግኘት MPHAን ያግኙ፡፡

Translate »
X